Göteborg bokat

Då var min och Antons resa årliga sommarresa till Göteborg inbokad, både vad gäller resa som uppehälle. SJ och Scandic får stå för nöjet att ha hand om oss några dagar i juli. :D